dc36x36.png Välkommen till Dalsland Center

sven

Dalsland Center

A L L E M A N S R Ä T T E N

Just nu ser vi att många söker sig ut i naturen, det är positivt för att det ökar människors välbefinnande och hälsa och bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället.

Nu på våren är naturen extra känslig, djuren får sina ungar och markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör dem extra känsliga för slitage, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.  

Här kommer tips till den som vill njuta av naturen på ett hänsynsfullt sätt:

  1. Välja utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är.   
  2. Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
  3. På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Hålla hunden under extra stor uppsikt, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
  4. Ta med dig ditt skräp hem.  
  5. Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.  
  6. Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se  eller www.lansstyrelsen.se . 
  7. Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan. 
  8. Plocka påskriset från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd.  
  9. Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus. 
  10. Följ fjällsäkerhetsrådets råd om vistelse i fjällen.  

Mer information och länkar:

Hundar i naturen
Ta gärna med hunden i naturen men under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/

Cykla i naturen
Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan, ex undvik mjuka stigar, särskilt nu på våren när det är blött i markerna.
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/

Cykelfrämjandet tipsar: https://folkhälsa.com/

Svenskt Friluftsliv tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=Ur93BpsM8J8 .

Rida i naturen
Precis som med cykling går det bra att rida i naturen men det gäller att välja rätt väg när du rider för att minska skador på skog, mark eller väg.
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Ridning/ 

Plocka påskris
Ska du plocka påskris, plocka döda grenar från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd och buskar.
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Plocka-blommor-bar-svamp/

Nationalparker och naturreservat
Skyddade områden, exempelvis naturreservat och nationalparker, har särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du hos din länsstyrelse eller kommun.
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Skyddade-omraden/

Länsstyrelserna: www.lansstyrelsen.se

Sveriges nationalparker: www.sverigesnationalparker.se 

Nedskräpning
Ta gärna med dig något att plocka skräp i när du går ut i naturen så att du kan ta med dig ditt skräp hem.

Mer information: https://www.hsr.se/

Sportfiskarna tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=vKnSK0-1LkI

Elda i naturen
Tänk på brandrisken – beakta eventuella eldningsförbud. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.  
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar: https://rib.msb.se/filer/pdf/26790.pdf

Sportfiskarna tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=PxLa1qFpadE

För dig som bor eller vistas i fjällen

Följ fjällsäkerhetsrådets rekommendationer för vistelse i fjällen http://www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/Information-infor-pasken/

Håll dig uppdaterad om laviner på https://lavinprognoser.se/

Allemansrätten på andra språk

Foldrar och broschyrer på andra språk http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Håll Sveriges rents information på flera språk

https://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena/other-languages

Naturvårdsverkets webbsida om allemansrätten på engelska

http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/

Allemansrätten på teckenspråk: http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/Allemansratten/

 
Annan information från Naturvårdsverket
Motortrafik i naturen
: http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/Allemansratten/
Filmer om terrängkörning: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressbilder/Terrangkorning/

Information om vad som gäller för elcyklar i naturen: http://www.naturvardsverket.e/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/El-cyklar-Segways-med-flera/

Information om fridlysta arter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/

Råd om vilda djur: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/

Naturvårdsverkets facebooksida uppdateras ständigt med information som kanske kan vara intressant https://sv-se.facebook.com/naturvardsverket/ . 


Andra som informerar om allemansrätten
Eldning och allemansrätt
, information från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skogsbrand-och-vegetationsbrand/eldningsforbud/

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/eldningsforbud/, https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/elda-i-naturen/

Nya filmer om allemansrätten på arabiska, svenska, persiska och dari från Naturskyddsföreningen. I filmerna berättar barn, ungdomar och vuxna som varit med på Schysst aktiviteter runtom i Sverige om allemansrätten: https://www.naturskyddsforeningen.se/schysst/allemansratten

Nytt spel om allemansrätten producerat av Friluftsfrämjandet: https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/samhallspaverkan/tillgang-till-naturen/allemansratten/spelet-om-allemansratten/ och en app om allemansrätten för de yngre https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/skogsmulles-naturbok/

Svenska klätterförbundets information om allemansrätten och klättring: https://bergsport.se/utomhus/allemansratt-och-klattring/

Sportfiskarnas information om allemansrätten och fiske: https://www.sportfiskarna.se/Fiske/Fiske-i-Sverige-Fishing-in-Sweden

Svenska kanotförbundets information om allemansrätten och paddling: http://www.kanot.com/globalassets/svenska-kanotforbundet/dokument/utbildning/material/rad-och-tips/allemansratten_affisch.pdf

Svenskt friluftsliv: https://svensktfriluftsliv.se/allemansratten/ och filmer om allemansrätten https://www.youtube.com/watch?v=Ur93BpsM8J8  

Håll Sverige rent: http://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena