dc36x36.png Välkommen till Dalsland Center

sven

Dalsland Center

Sedan 1830-talet har man, på den plats Dalsland Center ligger, tidigare ägnat sig åt tillverkningsindustri. Järnbruk, massafabrik och slutligen pappersbruk har inrymts i våra lokaler fram till 1974. Dalslands kanal var en viktig del i transporter av material och de produkter som tillverkades.

1982 fick landskapet en inbjudan från Stockholm om att komma till Skansen för att visa upp allt som fanns av musik, konst, hantverk, näringsliv mm under Dalslandsveckan på Skansen. Veckan blev en stor succé, och det material man framställt inför denna veckan placerades i de då tomma lokalerna invid slussområdet i Håverud.

Dalsland Center föddes och fungerade under många år som en näringslivsutställning, ett fönster för de dalsländska företagen att visa upp sina verksamheter i.

Sedan 2011 ägs Dalsland Center av Melleruds kommun. Tillverkning har ersatts av besöksindustri. Här finns idag turistbyrå med guidade turer i området, utställningar, konferens- och mässverksamhet samt musik- och sommaraktiviteter för barn och vuxna.

Öppettider 2023
Utställningar/musik med mera

Utställningshallar och café/glasseri öppet dagligen 10-16.

Aktuellt program hittar du här

 

Kontaktuppgifter

Dalsland Center
Kanalvägen 4
464 72  Håverud
+46 (0)530 18990, 18992
tourism@mellerud.se

Dalsland Center på Facebook

 

Karta över Skålleruds socken (pdf)