dc36x36.png Välkommen till Dalsland Center

sven

Dalsland Center

Kulturreservatet Åsnebyn 

På Åsnebyn har tiden stått stilla sedan mitten av 1900-talet och gården bjuder på ett spännande landskap fyllt med natur- och kulturupplevelser. Ta med kaffekorgen och njut av utsikten över sjön efter en härlig promenad.

Landskapet på Åsnebyn står alltid öppet för strövtåg i odlingslandskapet. Ett par slingor har lagts ut i terrängen och med hjälp av numrerade stolpar och en broschyr (som du hittar i lådan på ladugårdsväggen) kan du själv guida dig runt på gårdens marker. Slingan går i form av en åtta så att du enkelt kan välja att gå halva eller hela rundan. Du går genom inägomarken med spår efter bland annat äldre tiders bosättning och gammal jordbruksteknik och vidare mot utmarken. Tänk att landskapet går att läsa som en bok, där till exempel markutnyttjande från längre tillbaka syns i terrängen som olika kapitel!

Här kan du läsa mer om kulturmiljögården som ägs och drivs av Hushållningssällskapet.