dc36x36.png Välkommen till Dalsland Center

sven

Dalsland Center

Mörttjärn och Doktor Sædéns runda

I Mörttjärns naturreservat finns en omväxlande och trolsk natur med fantasieggande bergsformationer och rik växtlighet. Här finns också en mycket spännande kulturmiljö meden mängd monument längs strövstigen, kallad ”Doktor Sædéns runda”.

Doktor Saedén var överläkare på Kroppefjälls sanatorium 1916-1945. I skogen byggde han många spännande monument som lockade patienterna att ta stärkande promenader. Här kan du bland annat spela på vindharpan, se på friluftskyrkan, draken, lyckans ö och från utsiktstornet har du en fantastisk utsikt.

Naturreservatet sträcker sig söder, väster och norr om det lilla tjärnet Mörttjärn och ligger inne i det före detta sanatorieområdet. Det finns flera fina utsiktsplatser med utsikt över Dalboslätten och Vänern. Här finns också två grillplatser, varav en på östra sidan av Mörttjärn och en vid utsiktsplatsen Vida utsikten. Tänk på att alltid iaktta försiktighet när man gör upp eld! http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/