dc36x36.png Välkommen till Dalsland Center

sven

Dalsland Center

I Sunnanå naturreservat finns en fantastisk, omväxlande natur med vegetationsrika våtmarksområden, alkärr, tidigare betade hagmarker, en ekdominerad lövskog samt lite Vänerskärgård med öar och skär.

Reservatet börjar norr om Sunnanå hamn och sträcker sig längs södra sidan av Holmsån, cirka 1 kilometer västerut. I området hittar du en 2,1 kilometer lång markerad led som delvis går på spångar.

Läs mer om Sunnanå naturreservat här.