dc36x36.png Välkommen till Dalsland Center

sven

Dalsland Center

Det kommunala naturreservatet Ramslökedalen ligger inte långt från Akvedukten i Håverud, cirka 18 kilometer norr om Mellerud. Naturreservatet ligger tätortsnära med vandringsstigar och uppbyggda trätrappor området. Reservatet utgörs av kalkpåverkad skog med gamla lövträd och tallar. Kraftiga bergsbranter sluttar mot sjön Åklången. I området finns en fin flora med bland annat tandrot, ramslök och spåtistel. Området är också intressant och viktigt för hackspettar. 

Läs mer om Ramslökedalen här.