dc36x36.png Välkommen till Dalsland Center

sven

Dalsland Center

Pilgrimsleden i Dalsland är en godkänd S:t Olofsled och ingår i ett nätverk av leder på väg till S:t Olofs grav i Nidaros (Trondheim). Njut av en upplevelserik vandringsled som sträcker sig genom hela landskapet från söder till norr. Leden startar i Vänersborg och går via Holms kyrka i Mellerud till det viktiga pilgrimsmålet Edsleskog i Åmåls kommun. Om du vill, kan du vandra nästan 11 mil! Den södra sträckningen av leden är lättvandrad och går mestadels utmed mindre landsvägar, medan dragningen längre norrut följer småstigar och delvis bjuder på tuffare passager i kuperad terräng. Leden passar för såväl endags- som flerdagsturer med övernattningar. 

Man kan också välja att bara gå en del av leden, under en kortare dags-promenad. Från Upperuds sluss går leden rakt norrut i skogsmark, genom naturreservatet Forsbo . Vandraren får här kämpa på i uppförslut ett ganska långt stycke för att sedan få sin belöning när hen står på Skalåsknatten och ser ut över sjöar och skogar. Sedan går det nedför och man passerar Livarebosjöarna som glittrar hemligt mellan tallarna. Här finns en fin lägerplats med vindskydd, eldstad och toalett. 

Här hittar du mer information om och kartor över Pilgrimsleden.